จริงหรือไม่……..ที่บางคนมีกลิ่นปาก

กลิ่นปาก หรือ ลมหายใจเหม็น หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Bad breath, Halitosis ซึ่งหมายถึง กลิ่นเหม็นที่ออกมาจากลมหายใจที่สามารถได้กลิ่น

กลิ่นปาก……..เกิดขึ้นได้อย่างไร

-การไม่รักษาสุขภาพช่องปากให้ดี ก็ทาให้มีกลิ่นปากได้ เช่น แปรงฟันไม่สะอาดทาให้มีคราบอาหารหรือคราบแบคทีเรียมาเกาะอยู่ตามผิวฟัน ลิ้นหรือกระพุ้งแก้มลิ้นเป็นฝ้า

โรคปัญหาในช่องปากสำหรับผู้สูงวัย

โรคในช่องปากเป็นปัญหาสาคัญที่กระทบต่อสุขภาพโดยรวมของผู้สูงอายุ ทาให้ร่างกายอ่อนแอและเจ็บป่วยง่าย และเสี่ยงนาไปสู่การสูญเสียฟันแนะป้องกันได้ด้วยการดูแลอนามัยช่องปากอย่างสม่าเสมอ พร้อมเดินหน้าการจัดบริการในโครงการฟันเทียมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เร่งคืนความสุขให้กับผู้สูงอายุชาวไทยได้มีรอยยิ้มที่สดใส จากการพึ่งฟันเทียมใช้เคี้ยวอาหาร

การเสริมความมั่นใจกับลมปาก

แปรงฟันทุกครั้งหลังมื้ออาหาร เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยลดกลิ่นปากได้ แต่ต้องแปรงให้ถูกวิธี แล้วอย่าลืมแปรงตามซอกเหงือกและกระพุ้งแก้มด้วย (การแปรงฟันไม่ถูกวิธีก็นามาซึ่งกลิ่นปากแบบไม่น่าเชื่อได้นะเออ)