เนื่องจากผู้บริหารของ MEDENT เองมักมีปัญหาช่องปากบ่อย ๆ โดยได้ลองใช้ยาสีฟันตามทอ้งตลาดเกือบทุกยี่ห้อแล้ว ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาที่ท่านมีอยู่ได้ ประจวบเหมาะกับทางบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางค์และอาหารเสริมอยู่แล้ว เลยตัดสินใจที่จะทดลองผลิตยาสีฟันขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของตัวเอง ด้วยความลงตัวในสูตรที่ได้จัดทำขึ้นมาเพื่อทดลอง ปรากฎว่ายาสีฟันที่เป็นสูตรสมุนไพร สูตรเฉพาะของ MEDENT สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่ผู้บริหารของ MEDENT ที่ประสบปัญหาได้ ทำให้มีแนวคิดที่ว่า หากยาสีฟัน MEDENT สามารถแก้ไขปัญหาในช่องปากของท่านได้ ไม่วา่จะเป็นเรื่องกลิ่นปาก เรื่องเหงือก เรื่องคราบหินปูน เรื่องการเสียวฟัน และอีกหลายปัญหาได้ ก็น่าจะสามารถ แก้ปัญหาในชอ่งปากของทุกคนที่มปัญหาเชน่กันได้ เลยทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ยาสีฟัน MEDENT ขึ้นมา

โดย ทาง MEDEE GLOBAL HOLDING CO.,LTD.  ได้ออกผลิตภัณฑ์ ยาสีฟันที่มีชื่อว่า MEDENT ออกมาวางตลาด 2 สูตรคือ

1. สูตรสมุนไพรผสานพลังน้ำยาบ้วนปาก

2. สูตรชาร์โคลสำหรับคนจัดฟัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.