กลิ่นปาก……..เกิดขึ้นได้อย่างไร

-การไม่รักษาสุขภาพช่องปากให้ดี ก็ทาให้มีกลิ่นปากได้ เช่น แปรงฟันไม่สะอาดทาให้มีคราบอาหารหรือคราบแบคทีเรียมาเกาะอยู่ตามผิวฟัน ลิ้นหรือกระพุ้งแก้มลิ้นเป็นฝ้า