การเสริมความมั่นใจกับลมปาก

แปรงฟันทุกครั้งหลังมื้ออาหาร เป็นสิ่งสาคัญที่ช่วยลดกลิ่นปากได้ แต่ต้องแปรงให้ถูกวิธี แล้วอย่าลืมแปรงตามซอกเหงือกและกระพุ้งแก้มด้วย (การแปรงฟันไม่ถูกวิธีก็นามาซึ่งกลิ่นปากแบบไม่น่าเชื่อได้นะเออ)